×

1nig.com

Voor 1nige en unieke accessoires!

Wie ben ik?, zie de introductiepagina.

Website-adres is: https://1nig.com

Ik verzamel geen persoonlijke gegevens behalve van personen die om informatie vragen. Gegevens worden met niemand gedeeld!

Kontaktformulier

Gegevens die binnen komen via het contactformulier (contactpagina) worden gebruikt om de gevraagde informatie af te handelen. Daarna wordt de informatie gewist. Wanneer er sprake is van verkoop aktiviteiten worden de gegevens opgeslagen in de financiële adminstratie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie ik jouw data deel

Jouw data wordt met niemand gedeeld.

Welke rechten je hebt over je data

Wanneer je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar ik jouw data naartoe stuur

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

____________________________________________________________________________

Who am I?, look at the introduction page.

My website address is: https://1nig.com

I collect non personal data except of those who ask information through the contact page. This information is shared with nobody.

Comments

When visitors ask for information on the site we collect the data shown in the contact form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Contact forms

Information/Questions that you sent by the contact form wil replied to but not kept. The mailbox is screened weekly and wiped. When it comes to sales that information is kept in the Financial Administration.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Your data is shared with nobody.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.